Modern evrimsel sentez

Biyoloji alt dalı
Evrimsel biyoloji
Evrimsel yaşam ağacı, ortak bir atadan evrilen günümüz canlıların farklılaşmasını gösteriyor
Ana Maddeler
Evrim (Giriş)
Ortak ata
Evrimin kanıtları
Tarihçe
Genel bakış
Rönesans ve Aydınlanma
Darwin Öncesi
Darwin • Türlerin Kökeni
Sentezden Önce
Modern evrimsel sentez
Moleküler evrim • Evo-devo
Güncel Araştırmalar
Doğa Tarihi
Sosyal Çıkarımlar
Teori ve olgu
Sosyal etkiler
Tartışma
İtirazlar
Destek seviyesi
Evrimsel biyoloji portalı
Kategori • İlgili başlıklar • Kitap
 • g
 • t
 • d

Modern evrimsel sentez (kısaca modern sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır.

1930'lar ve sonrasında daha önce Gregor Mendel tarafından ortaya konmuş olan kalıtım kuramı, moleküler biyoloji'nin kalıtımın moleküler temellerine ilişkin sağladığı bilgi ve Charles Darwin'in kuramının bütünleştirilmesiyle, evrim kuramı çağdaş halini aldı. R.A Fisher[1], Sewall Wright[2], J.B.S. Haldane[3], T. Dobzhansky[4], kuramın mimarisinde öne çıkan isimlerdir. Güncel bakış açısıyla evrim, bir gen havuzu içinde, bir nesilden diğerine belli bir karakterin oluşmasında etkili olan alellerden birinin sıklığının değişmesi olarak tanımlanabilir. Doğal seçilim, genetik özelliklerin üremeye katkısı, ve popülasyon yapısı bu değişime etki eden faktörlerdir. Bu güncellenmiş evrim teorisinin adı "Sentetik evrim kuramı", veya "Modern Evrimsel Sentez"dir.

Modern sentezin ana katkısı kalıtımın ve dolayısıyla evrimin temel birimi olan genler üzerine yeni edinilen bigilerle evrimin mekanizması, yani doğal seçilim arasındaki bağlantıyı kurmuş olmasıdır.

Modern sentezin dayandığı genel bulgular 1930 ve 40'larda ortaya çıkan ve bugün kısmen DNA kopyalanması sırasındaki hatalarla oluştuğu bilinen mutasyon ve rekombinasyondur. Bunların dışında modern sentez, gen havuzunun genetik kayma ve gen akımı gibi mekanizmalarla değişime uğradığını ortaya koymuştur. Modern senteze göre, popülasyonlar çevresel nedenlerle (örneğin coğrafi engeller) birbirinden ayrıldığında türleşme meydana gelir.

"Çağdaş sentetik evrim kuramı"na göre evrim beş ana evrimsel mekanizmanın etkileşiminden oluşur:

 1. Doğal seçilim/ayıklanma;
 2. Mutasyon;
 3. Rekombinasyon;
 4. Rastgele kalıtımsal sürüklenme (Random genetic drift);
 5. Gen akışı (göç).

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Özel
 1. ^ R.A. Fisher [1] 29 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 24 Aralik 2008 tarihinde erişildi.
 2. ^ Sewall Wright [2] 5 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 24 Aralik 2008 tarihinde erişildi.
 3. ^ J.B.S. Haldane [3] 30 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 24 Aralik 2008 tarihinde erişildi.
 4. ^ T. Dobzhansky [4] 26 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 24 Aralik 2008 tarihinde erişildi.
Genel
 • Wright, S. 1931. "Evolution in Mendelian populations". Genetics 16: 97-159.
 • Fisher, R. A. The Genetical Theory of Natural Selection, Clarendon Press, 1930 ISBN 0-19-850440-3
 • Huxley, J. S. Evolution: The Modern Synthesis, Allen and Unwin, 1942 ISBN 0-02-846800-7
 • g
 • t
 • d
Evrimsel biyolojinin temel konuları
Evrim süreçleri
Popülasyon genetiği mekanizmaları
Evrimsel gelişim biyolojisi
(Evo-devo) kavramları
Biyolojik modülerite · Fenotipik tolerans · Genetik kanalizasyon · İnversiyon
Organların evrimi
ve biyolojik süreçler
Beynin evrimi · Çokhücrelilerin evrimi · DNA'nın evrimi · Eşeyli üremenin evrimi · Gözün evrimi · Hücrelerin evrimi · İnsan zekasının evrimi · Kamçının evrimi · Kanatların evrimi · Kılın evrimi · Memelilerde oseletin evrimi · Mozaik evrim · Sudan karaya geçiş · Yaşlanmanın evrimi  ·
Taksonlara göre evrim
Türleşme şekilleri
Anagenez · Katagenez · Kladogenez
Evrim düşüncesinin tarihi
Charles Darwin · Türlerin Kökeni · Modern evrimsel sentez · Gen odaklı evrim görüşü · Yaşam (sınıflandırma ağaçları)
Diğer alanlar
 • g
 • t
 • d
Alanlar,
disiplinler
The homunculus
Enstitüler
Teoriler,
kavramlar
Tarihî
Klasik
Antik Çağ
Rönesans,
Yeni Çağ
Evrim
19.
yüzyıl
Modern
sentez
Günümüz
Mikrobiyoloji
Gelişim biyolojisi,
evrimsel gelişim
Genetik,
Moleküler
biyoloji
Deneyler
 • Griffith (1928)
 • Luria–Delbrück (1943)
 • Avery–MacLeod–McCarty (1944)
 • Miller–Urey (1952)
 • Hershey–Chase (1952)
 • Meselson–Stahl (1958)
 • Crick, Brenner et al. (1961)
 • Nirenberg–Matthaei (1961)
 • Nirenberg–Leder (1964)
Kişiler
Ekoloji
Etoloji
 • Kategori Kategori
Taslak simgesiBilim ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.